Læsepolitik

Vi har i børnehaven en læsepolitik, hvis formål er, at støtte børn i at tilegne sig sprog, begreber og symboler, så sproget bruges til tænkning, planlægning og kommunikation med andre børn og voksne.

 

Derfor arbejder vi med børnenes sproglige udvikling, som en naturlig del af vores daglige praksis, hvor vi har skabt rammer og rum for at kunne kommunikere anerkendende i børnehøjde. Vi har indrettet os så der er rum hvor bøger er i børnehøjde, dette er de blandt andet i vores opsamler, vores bibliotek i Lynge. Vi bruger dagligt oplæsning i bussen og ved spisning, hvor historierne er en mulighed for børnene at sidde at lytte og fordybe sig i dette.

I tillæg til dette arbejder vi med mange traditioner, hvor skriftsproget er en naturlig del af dette f.eks. i forbindelse med vores skole forberedende projekt, hvor billeder, historier og skriftsprog er målrettet del af dette projekt.

 

Her bliver børnene fortrolige med skriftsprog, billeder og symboler og arbejder gennem et længere forløb med at evaluere børnehavetiden.

Filosofien bag dette er, at hvis børn allerede i børnehavealderen, får et naturligt forhold til skriftsprog, formodentlig har lettere ved at mestre de sproglige udfordringer som livet bringer. Dette er en udvikling vi som børnehave støtter op omkring.

 


3 års test

Vi tilbyder at sprogvurdere børn i alderen 2,10-3,4 år. Formålet med 3 års vurderingen er at alle børn får den nødvendige støtte i deres sproglige udvikling, og at vi tidligt bliver opmærksomme på sådanne behov. Sprogvurderingen er et redskab, der skal give det pædagogiske personale i dagtilbud, viden om barnets sprog.

København kommune har valgt at tage udgangspunkt i det, af

velfærdsministeriets, udviklede sprogvurderingsmateriale til børn der har dansk som modersmål. Tosprogede børn er omfattet af folkeskolens §4aog skal sprogvurderes med materiale som Københavns kommune har tidligere har fået udarbejdet til dette formål. Såfremt i, som forældre, ønsker jeres barn sprogvurderet udleverer børnehaven et forældreskema som udfyldes hjemme.

Kontaktpædagogen sørger for at den pædagogiske del af sprogtesten bliver gennemført i børnehaven og samler forældre oplysningerne samt egne i et registreringsskema.

Dette danner grundlag for en vurdering af det videre sprog arbejde og herfra besluttes det om der er behov for yderligere tiltag.

 

 

5 års status

For at børnenes overgang til skole og fritidshjem bliver så sammenhængende som muligt tilbyder vi jer forældre en 5 års status. Vi tilbyder derfor alle forældre en skoleforberedende samtale, som vi anser som værende en 5 års status.

Målet med disse samtaler er, at vi, i samarbejde holder fokus på, hvordan vi bedst muligt holder fokus børnenes trivsel, udvikling og læring så vi sammen giver børnene det mest optimale vilkår for dette.