Projekt og temaarbejde

Temaarbejdet i børnehaven vil foregå over i forvejen fastlagte perioder. Her vil alle børnene få mulighed for at kunne fordybe sig i et bestemt emne i længere tid.

 

Pædagogiske mål for temaarbejde:

Her er det vigtigt, at børnene får mulighed for at kunne fordybe sig, få oplevelsen af den skabende proces og undersøge og vurdere gennem autentiske erfaringer og oplevelser.

  • At skabe et frugtbart samarbejde børnene imellem, baseret på tolerance, lydhørhed og egen selvbevidsthed.
  • At barnet får styrket sin selvbevidsthed ved at gennemføre sine ideer, altså lære ved at gøre egne erfaringer.
  • At børnene får mulighed for at opleve fællesskabet og udvikle deres begrebsverden, ved at lade dem se og opleve nye ting.
  • At børnene opdager nye muligheder i sig selv. De finder nye måder at løse problemer på, og får derigennem styrket deres selvtillid.
  • At de får støttet deres nysgerrighed