Årsplan

Vores årsplan er delt op således:

 

Principdelen er ment som en introduktion til institutionen, heri beskrives vores pædagogiske tanker og principper, der er praktiske informationer, en beskrivelse af vores dagligdag, vores sundhedspolitikker findes her, ligesom der findes gode beskrivelser af de fysiske rum.

 

Udviklingsdelen indeholder fokusområder, en plan over konkrete projekter der gennemføres i løbet af året, samt en vedligeholdelsesplan og budget.

 

I det følgende findes en beskrivelse af vores fokusområde for 2012-2014 som vil danne rammerne for vores planlagte aktiviteter i år.

 

Denne beskrivelse består af en kort introduktion til emnet, en beskrivelse af målet med aktiviteten, af fremgangsmåden for hvordan vi vil gennemføre aktiviteten, samt hvordan vi vil evaluere arbejdet. Endelig finder vi det vigtigt at sætte navn på den eller de medarbejdere, som vil have det overordnede ansvar som koordinator af aktiviteten.

 

Vi har i denne udviklingsplan valgt at sætte særligt fokus på fokuspunktet social inklusion og dette skal ses som et udtryk for, at der i år vil være en ambition om at børnehaven skal implementere denne tilgang til pædagogikken over året og dygtiggøre os, således at dette kan blive et kvalitativt redskab, der kan hjælpe med at styrke de børnefællesskaber der findes i vores børnegrupper.

 

De konkrete projekter er klart definerede aktiviteter, som vi lægger vægt på at gennemføre sammen med vores dejlige børn. De overordnede temaer for projekterne er tilbagevendende, årlige og meget populære aktiviteter. Nogle af projekterne foregår med alle børn og medarbejdere involveret, andre er baseret på en opdeling af børnene i grupper, hvoraf et enkelt er med særligt fokus på aldersforskellen og modningsprocessen blandt børnene.

 

Vi håber, at beskrivelserne på de næste sider giver indblik i vores dagligdag og ikke mindst de pædagogiske initiativer, som er mulige i en udflytterbørnehave som vores.