Vidensoverdragelse ifb. med skolestart

Børnehaven tilbyder at lave videns deling til skolen, hvis vi vurderer at vi har erfaringer og viden omkring børnene, som vi mener vil hjælpe barnet i denne overgang

Videns overdragelse skal ske for:

  • Tosprogede børn der har modtaget sprog stimulering i henhold til
  • folkeskolelovens §4a.
  • Børn, der har deltaget i pædagogiskopfølgning inden for det seneste år.
  • Børn der af forskellige grunde har påkaldt sig forældrenes og pædagogers særlige opmærksomhed.

Videns overdragelse sker altid i samarbejde med jer forældre, og der tages udgangspunkt i et skema som Københavns kommune har udarbejdet.

Vi er i børnehaven, som udgangspunkt, altid indstillede på, at deltage i videns delingsmøder, der kan skabe bedre vilkår i forhold til at kunne forstå børnene og give den bedst mulige overgang fra børnehaven til skole/fritidshjem for jeres børn.

Projekt og temaarbejde

Temaarbejdet i børnehaven vil foregå over i forvejen fastlagte perioder. Her vil alle børnene få mulighed for at kunne fordybe sig i et bestemt emne i længere tid.