Kontaktpædagogordningen

Pædagogisk uddannet personale har et antal børn, som de er særligt ansvarlige overfor. Det er kontaktpædagogens opgave at holde sig opdateret på ”sine” børns udviklingsområder og potentiale. Det værende den intellektuelle, sociale, følelsesmæssige, legemæssige, sproglige og motoriske udvikling. Dertil kommer at sikre trivsel for det enkelte barn i samarbejde med familien, relationer både til børn og voksne i børnehaven – at være koordinator for barnet. Men samtidig ikke kun være fordybet i ”sine egne” børn, men som ansvarlig pædagog, at holde alle børn under iagttagelse.

Børnene drøftes derfor på teammøderne, der holdes én gang om måneden, ligesom det enkelte barn og dets behov tages op på personalemøder og morgenmøder, hvor alle medarbejdere er til stede. Dette gør vi for at vi kan være sikre på, at alle vores børn trives og udvikles som de skal, og for at vi er sikre på at alle har gode venner og nære voksenrelationer.