Forældresamarbejde

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere, og det er vigtigt, at vi har en åben og ærlig dialog med dem.

I en udflytterbørnehave som vores, kan det være svært at have den tætte kontakt med forældrene, fordi børnene ofte bliver afleveret ved bussen og hentes direkte, når vi komme hjem. Vi mener, at en tæt forældrekontakt er afgørende, dels for børnenes trivsel i børnehaven, dels for forældrenes trivsel. Vi har som pædagogisk personale også brug for at vide, hvad der rører sig i børnenes liv, også uden for børnehaven.

 

Derfor tilbyder vi forældrene ca. en samtale om året, og så kan vi selvfølgelig aftale at holde samtaler, når der er behov herfor. Endvidere arbejder vi via vores kontaktpersonsystem med at opbygge og opretholde en god, åben og frem for alt ærlig dialog med forældrene.

 

Ved bussen har vi ofte travlt. Både med at få børn ud og ind af bussen, samt med at tjekke om alle og alt er med. Forældrene er derfor altid velkomne til at gå med ind i opsamleren og her få en snak med personalet. Her har vi nemlig lidt mere tid.

 

For os er det børnene, det handler om, og derfor skal alle trives og føle sig trygge i vores børnehave.

 

Forældrene kan henvende sig til alt personale omkring deres barn. Personalet vil viderebringe deres informationer til kontaktpædagogen. De vil også blive kontaktet af forskelligt personale i forhold til, hvad der er sket i børnehaven i dag. Det er jo ikke altid, at kontaktpædagogen er til stede.

 

 

Dokumentation

I institutionen anvender vi forskellige former for dokumentation, alt afhængig af hvad, der skal dokumenteres, hvorfor det skal dokumenteres og til hvem dokumentationen er?

Følgende metoder anvendes til vores dokumentationsarbejde:

  • Billeddokumentation; der tages løbende billeder af dagligdagen og af særlige projekter og begivenheder, billederne lamineres eller sættes op som plakater og hænges både op i vores opsamler og i vores hus i Lynge.
  • Hjemmesiden; er altid opdateret med diverse udsendte informationer.
  • Den skriftlige dokumentation; årsplan, projektbeskrivelser, medarbejderhåndbøger, sorg- og kriseplan, etc.
  • Mails til forældregruppen; nyheds- og infobreve.
  • Iagttagelser; laves af samtlige børn.
  • Intranettet; vores database, hvor alt skriftligt materiale findes til brug for medarbejderne.
  • Evalueringer; vi evaluerer vores årsplan, medarbejderhåndbog, projektbeskrivelser og alt vores skriftlige dokumentation, samt vores praksis, i medarbejdergruppen, med bestyrelsen, med børnene og indimellem med resten af forældregruppen.

 

Evaluering

Vi har afsat et personalemøde om måneden, til pædagogisk debat og udvikling. På hvert af disse møder er der et fast punkt, der hedder evaluering. Der aftales fra gang til gang, hvad der skal evalueres på det kommende møde.

Vi opsætter mål for projekt og temaarbejde i børnehaven, og dette arbejde evalueres ligeledes på de pædagogiske møder.


Principper for anvendelse af fleksible midler

De fleksible midler skal anvendes på at gennemføre den pædagogiske målsætning, herunder indsats, fokusområder og årsplanen. Herudover skal der afsættes de nødvendige midler til personalets efteruddannelse, sikkerhed og arbejdsmiljø, den daglige husførelse samt til kontorhold. Personalets kompetenceudvikling prioriteres højt, hvorfor der skal afsættes nødvendige midler til gennemførelse af kompetenceudvikling.