Forældresamtaler

Ved forældresamtaler vil der være to pædagoger til stede; kontaktpædagogen og en af de pædagoger, der er tæt på barnet.

Børnehaven tilbyder tre typer samtaler igennem barnets tid i børnehaven. De er en trivsels-, udviklings- og skoleforberedende samtale.

  • En trivselssamtale afholdes når barnet har gået i børnehaven i ca. 3 måneder. Denne samtale handler typisk om, hvorledes de første måneder i indkøringen er gået og, hvordan barnet har det nu.

 

  • Udviklingssamtalen afholdes typisk efter halvandet år, eller i barnets mellemgruppe år. Samtalen bærer præg af, at vi gennemgår barnets udviklingsområder og potentialler og taler om, hvad der optager familien i øjeblikket.

 

  • Vores skoleforberedende samtale afholder vi i starten af barnets regrupper år. Under samtalen taler vi om den kommende skolestart, samt hvad børnehaven peger på af udviklings potentialer frem imod skolestart.